Registrul furnizorilor de de formare profesionala autorizati in judetul Suceava
Comisia de autorizare a furnizorilor de formare profesională


numita prin Decizia nr. 541 din 02.11.2017 a MMJS

Presedinte  : Dan Ionut Adomnitei

Presedinte supleant  : Carmen Rita Droniuc

 Membri / Membri supleanti :

Inspectoratul Scolar Judetean Suceava:

Membru: DUMITRU URSULEAN

Membru supleant: Maria Pentilescu;

Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca:

Membru : SIMONA SOFRONI

Membru supleant : Anca Popovici

Patronatul reprezentativ  – Consiliul National al Patronilor din Romania:

Membru : LILIANA AGHEOGHICESEI

Membru supleant : Luminita Chihai

Sindicatul reprezentativ – Blocul National Sindical:

Membru : DUMITRU IRIMIA

Membru supleant : Valeru Avramia

Secretariatul tehnic : DANUT MOCIAN

 

 

Date de contact ale Secretariatului Tehnic și a Comisiei de autorizare


Adresă: Str. Tudor Vladimirescu f.n., cod poștal 720036, mun. Suceava, jud. Suceava
Tel: 0230-222.232; 0230-524.731
Fax: 0230-524.731
E-mail: ajpis.suceava@mmanpis.ro

E-mail secretariat tehnic: mocian.danut@mmanpis.ro

 

Cont virare taxa de autorizare


  • Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Suceava
  • RO26 TREZ 5915 032X XX00 5395
  • CUI: 24699594
  • Cuantum taxa de autorizare: doua salarii minime brute garantate in plata

Legislație
*** Republicată, privind formarea profesională a adulților

pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulților

pentru aprobarea Metodologiei certificării formării profesionale a adulților

pentru aprobarea Metodologiei de autorizare a furnizorilor de formare profesională a adulților

privind aprobarea Cadrului național al calificărilor

privind aprobarea Procedurii de atestare a pregătirii și experienței profesionale în scopul recunoașterii experienței profesionale dobândite pe teritoriul României de persoanele care doresc să exercite pe teritoriul unui alt stat membru al UE, SEE sau Confederației Elvețiene activitățile cuprinse în anexa IV la Directiva 2005/36/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind recunoașterea calificărilor profesionale

privind aprobarea tarifelor pentru plata membrilor comisiilor de autorizare sau, după caz, a supleanților acestora, a evaluatorilor de furnizori și programe de formare profesională și a specialiștilor pe domenii ocupaționale din afara furnizorului de formare profesională desemnați în comisiile de examinare

pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniile educației, cercetării, formării profesionale și sănătății