ANUNT CONCURS EXPERT EXTERN PROIECT SIPOCA

ANUNT CONCURS EXPERT EXTERN

BIBLIOGRAFIE CONCURS EXPERT EXTERN

FISA POSTULUI EXPERT EXTERN

TEMATICA CONCURS EXPERT EXTERN

ANEXA NR.2 FORMULAR DE INSCRIERE

 

Proces verbal de selectie a dosarelor – 04.01.2023
Proces verbal de afisare proba scrisa expert extern – 10.01.2023
Proces verbal afișare rezultate în urma contestațiilor – 11.01.2023
Programare desfasurare proba interviu expert extern – 11.01.2023
Proces verbal de afisare rezultate interviu expert extern – 16.01.2023
REZULTATUL FINAL CONCURS EXPERT EXTERN – 19.01.2023