Programe și strategii

Strategia Națională „O societate fără bariere pentru persoanele cu dizabilități” 2016-2020 și Planul Operațional privind implementarea strategiei naționale

Strategia Naţională privind Incluziunea Socială şi reducerea sărăciei