Etică și integritate

Cod etic deontologic de conduita
ANFP BROSURA NORMELE DE CONDUITĂ A FUNCȚIONARILOR PUBLICI 2023
Cod de etica si conduita a personalului din cadrul AJPIS
Decizie_comisie_paritară_2023
DECIZIE_COMISIE _PARITARA_2022

Lista cuprinzand cadourile primite L251 2004

Proces verbal si registrul bunurilor primite cu titlu gratuit 2023
Proces verbal si registrul bunurilor primite cu titlu gratuit 2022
Proces verbal si registrul bunurilor primite cu titlu gratuit 2021
Proces verbal si registrul bunurilor primite cu titlu gratuit 2020
Proces verbal si registrul bunurilor primite cu titlu gratuit 2019

Mecanismul de raportare a incalcarilor legii

Raport anual privind evaluare incidente de integritate 2023
Raport anual privind evaluarea incidentelor de integritate 2022
Raport_anual_privind_evaluarea_incidentelor_de_integritate_2021
Raport anual privind evaluarea incidentelor de integritate 2020
Raport anual privind evaluarea incidentelor de integritate 2019
Raport anual privind evaluarea incidentelor de integritate 2018

Declaratia privind asumarea unei agende de integritae organizationala
DECLARATIE_asumare_ agenda_integritate

Planul de integritate al institutiei
Planul de integritate al AJPIS Suceava 2021-2025

Stadiul implementarii masurilor prevazute in SNA

Stadiul implementarii măsurilor prevazute in SNA 2023
Stadiul implementarii masurilor prevazute in SNA 2022
Stadiul implementarii masurilor prevazute in SNA 2021

Situatia incidentelor de integritate si masurile adoptate pentru remediarea aspectelor care au favorizat producerea incidentelor

Situația incidentelor de integritate 2023
Situația incidentelor integritate 2022
raport anual evaluare incidente de integritate
Raport anual incidente de integritate 2021
Situatia_incidentelor _de_integritate_2021_actualizata
Situatiia_incidentelor_de integritate_2021-initiala

Studii_cercetari_ghiduri_materiale informative relevante

Cod-Administrativ
Inventarul măsurilor preventive 2024
Inventarul_măsurilor_preventive_2023
Inventarul masurilor de transparenta 2022

Principalele atribuții ale consilierului de etică sunt:

acordă consultanță și asistență funcționarilor publici cu privire la respectarea normelor de conduită;
monitorizează aplicarea prevederilor codului de conduită în cadrul instituției publice;
întocmește și transmite rapoarte trimestriale/semestriale privind respectarea normelor de conduită de către funcționarii publici.
organizează sesiuni de formare în domeniul eticii pentru angajații AJPIS.
Programul de consiliere și asistență pentru respectarea normelor etice și de conduită se desfășoară la biroul consilierului de etică din sediul AJPIS Suceava de pe Str. Tudor Vladimirescu, F.N. cam. 20, în fiecare marti în intervalul 15:00-16:30.

Date de contact: Andoni Cristina, tel: 0230 524731, int. 120 e-mail: andoni.cristina@mmanpis.ro

Consilierul de etică nu îndeplinește atribuțiile comisiei de disciplină. Managementul eticii în instituția noastră are în primul rând un rol formativ, de orientare etică și nu unul sancționator.

Multe dintre abaterile disciplinare apar dintr-o desconsiderare a valorilor etice la care aderă instituția sau dintr-o necunoaștere a acestora. Acest lucru poate fi preîntâmpinat prin întreținerea unui mediu de lucru unde este recunoscută și apreciată o conduită etică. O bună înțelegere a Codului de etică de fiecare persoană care activează în cadrul instituției și o corectă aplicare a acestuia poate conduce la o scădere semnificativă a abaterilor disciplinare și la un act administrativ corect, adresat cetățeanului și celorlalți beneficiari.