Solicitare informații

Accesul la informaţiile de interes public

 

Legislație
Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public

Hotărârea Guvernului nr. 123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public


Numele și prenumele persoanei responsabile pentru Legea 544/2001:

 • Inspector superior Andrei Lepcaliuc

Program de funcționare: Luni – Vineri: 8:30 – 16:30


Formulare tip

Cerere pentru solicitarea accesului la informații de interes public

Formular reclamație administrativă


Lista informațiilor de interes public

 • Actele normative care reglementează organizarea şi funcţionarea autorităţii sau instituţiei publice;
 • Structura organizatorică, atribuţiile departamentelor, programul de funcţionare, programul de audienţe al autoritaţii sau instituţiei publice;
 • Numele şi prenumele persoanelor din conducerea autorităţii sau a instituţiei publice şi ale funcţionarului responsabil cu difuzarea informaţiilor publice;
 • Coordonatele de contact ale autorităţii sau instituţiei publice respective: denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail şi adresa paginii de Internet;
 • Sursele financiare, bugetul şi bilanţul contabil;
 • Programele şi strategiile proprii;
 • Lista cuprinzând documentele de interes public;
 • Modalităţi de contestare a deciziei autorităţii sau instituţiei publice în situaţia în care persoana se consideră vătămată în privinţa dreptului de acces la informaţiile de interes public solicitate.

LISTA CUPRINZÂND CATEGORIILE DE DOCUMENTE PRODUSE ȘI/SAU GESTIONATE

LISTA DOCUMENTELOR ȘI INFORMAȚIILOR DE INTERES PUBLIC


Formular online solicitare informații de interes public


  Rapoartele de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public:

  Raport de evaluare – 2017

  Raport de evaluare – 2018

  Raport de evaluare – 2019

  Raport de evaluare – 2020

  Raport de evaluare – 2021

  Raport de evaluare – 2022

  Rapoarte privind transparenta decizionala L52 2003  AJPIS Suceava

  Raport L52-2003 anul 2020