Rezultatele campaniilor de control

[su_spoiler title=”2022″]

RAPORTUL TEMATIC JUDEȚEAN Campania „Verificarea respectării dispozițiilor referitoare la asigurarea accesului neîngrădit al persoanelor cu dizabilități la mediul fizic, informațional și comunicațional, conform prevederilor Legii nr. 448/2006 (r) privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificările și completările ulterioare”,

RAPORTUL TEMATIC JUDEȚEAN Campania ” Verificarea modului de organizare și funcționare a serviciilor pentru copilul aflat în plasament la rude/familii/persoane, precum și la asistentul maternal, cod 8790SF-C”

RAPORTUL TEMATIC JUDEŢEAN
Campania ”Verificarea respectării condiţiilor legale de stabilire şi acordare a indemnizației de creștere și îngrijire a copilului, respectiv a stimulentului de inserție prevăzute de OUG nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, cu modificările și completările ulterioare”.

RAPORTUL TEMATIC JUDEŢEAN Campania ” Verificarea respectării condițiilor legale de stabilire și acordare a dreptului la ajutor de încălzire, în condițiile Legii nr. 226/2021 privind stabilirea măsurilor de protecție socială pentru consumatorul vulnerabil de energie”.

RAPORT PRIVIND ACTIVITATEA DE INSPECȚIE SOCIALĂ DESFĂȘURATĂ ÎN ANUL 2022
[/su_spoiler]

[su_spoiler title=”2021″]

RAPORTUL TEMATIC JUDEŢEAN
CAMPANII TEMATICE:
A) Verificarea respectării criteriilor medico – psihosociale pe baza cărora se stabilește încadrarea în grad de handicap, prevăzute de Ordinul nr. 762/1992/2007, și luarea măsurilor care se impun în caz de nerespectare a prevederilor legale în vigoare.
B) Verificarea prevederilor Legii nr. 448/ 2006 (r), actualizată, privind respectarea drepturilor persoanelor cu dizabilități la un mediu accesibilizat.

Raportul tematic județean “Verificarea calității serviciilor sociale rezidențiale destinate persoanelor vârstnice și evaluarea gradului de acoperire cu acest tip de servicii sociale”


RAPORTUL TEMATIC JUDEŢEAN
CAMPANII TEMATICE:
C) Verificarea respectării prevederilor legislaţiei în vigoare privind îndeplinirea condiţiilor legale de stabilire şi acordare a beneficiilor de asistență socială acordate familiilor cu venituri reduse (VMG/ASF/AI);
D) Verificarea respectării prevederilor art. 118 din Legea asistenţei sociale nr. 292/2011;
E) Verificarea modului în care SPAS realizează identificarea, evaluarea și intervenția situației de risc;
F) Verificarea prevederilor Legii nr. 448/ 2006 ®, actualizată, privind respectarea drepturilor persoanelor cu dizabilități la un mediu accesibilizat.

RAPORTUL TEMATIC JUDEȚEAN Campania națională de verificare a stabilirii și acordării ajutorului social și pentru identificarea măsurilor de creștere a ocupării persoanelor apte de munca

RAPORTUL TEMATIC JUDEȚEAN
privind Campania tematică națională “Verificarea respectării standardelor minime de calitate de către serviciile sociale destinate protecției copilului și/sau familiei”

RAPORTUL TEMATIC JUDEȚEAN
privind Campania tematică națională “Verificarea respectării standardelor minime de calitate de către serviciile sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilități”

RAPORTUL TEMATIC JUDEȚEAN
privind Campania tematică națională “Verificarea respectării standardelor minime de calitate de către serviciile sociale destinate protecției persoanelor victimelor violenței domestice”

RAPORTUL TEMATIC JUDEȚEAN
privind Campania tematică națională “Verificarea respectării standardelor minime de calitate de către serviciile sociale destinate protecției persoanelor vârstnice”

REZULTATELE CAMPANIEI IN DOMENIUL ASISTENȚEI SOCIALE_SUCEAVA 2021
https://www.mmanpis.ro/rezultatele-campaniilor-de-control-2021/
[/su_spoiler]

[su_spoiler title=”2020″]

Raport tematic judetean privind Campania “Certificarea funcționării serviciilor sociale destinate protecției copilului și/sau familiei cu respectarea legislației în vigoare din domeniul asistenței sociale, respectiv a prevederilor Legii asistenței sociale nr. 292/2011 și a legislației subsecvente, de către furnizorii de servicii sociale”

Raport tematic judetean privind Campania “Certificarea funcționării serviciilor sociale destinate persoanelor varstnice si adulte in dificultate cu respectarea legislației în vigoare din domeniul asistenței sociale, respectiv a prevederilor Legii asistenței sociale nr. 292/2011 și a legislației subsecvente, de către furnizorii de servicii sociale”

Raport tematic judetean privind Campania “Certificarea funcționării serviciilor sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilitati cu respectarea legislației în vigoare din domeniul asistenței sociale, respectiv a prevederilor Legii asistenței sociale nr. 292/2011 și a legislației subsecvente, de către furnizorii de servicii sociale”

Raport tematic judetean privind Campania “Certificarea funcționării serviciilor sociale destinate victimelor violentei domestice cu respectarea legislației în vigoare din domeniul asistenței sociale, respectiv a prevederilor Legii asistenței sociale nr. 292/2011 și a legislației subsecvente, de către furnizorii de servicii sociale”

Raport tematic judetean Campania ” Verificarea respectarii prevederilor legale privind asigurararea accesului neingradit al persoanelor cu dizabilitati la mediul fizic, informational si comunicational”
[/su_spoiler]
[su_spoiler title=”2019″]
Raportul tematic judeţean privind Campania ”Verificarea respectării dreptului copiilor și tinerilor pentru care s-a stabilit o măsură de protecție specială, la hrană, îmbrăcăminte, încălţăminte, materiale cultural-sportive, materiale igienico-sanitare, rechizite/manuale, jucării, transport, precum şi sume de bani pentru nevoi personale, conform prevederilor art.129 din Legea nr. 272/2004 ® privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, cu modificările și completările ulterioare”

Raportul tematic judetean privind Campania ” Controlul privind respectarea art.38 din Legea 292 din 20 decembrie 2011 de catre furnizorii privati de servicii sociale in centrele rezidentiale destinate persoanelor varstnice”

Raport tematic judetean privind Campania nationala de control ” Verificarea asigurarii respectarii drepturilor persoanelor cu dizabilitati la un mediu accesibilizat de catre primarii, sali de spectacole, muzee, biblioteci, sali de sport, complexe comerciale ”

Raport privind Campania tematica ” Verificarea respectarii standardelor minime de calitate de catre furnizorii de servicii sociale publici si privati”

Raport tematic judetean privind Campania ”Controlul de fond al serviciilor publice de asistenta social de la nivelul comunelor”
[/su_spoiler]
[su_spoiler title=”2018″]
Raport tematic judetean privind Campania ”Controlul de fond al serviciilor publice de assitenta sociala” Etapa I

Raport tematic judetean privind Campania ”Controlul de fond al serviciilor publice de assitenta sociala” Etapa II

Raport tematic judetean privind Campania nationala de control ” Verificarea asigurarii accesului persoanelor cu dizabilitati la mediul fizic respectiv unitatile hoteliere care ofera servicii de tartament balnear si recuperare medicala ”

Raport tematic judetean ” Controlul beneficiarilor incadrati intr-un grad de handicap, care nu au fost reevaluati in perioada 200-2001, in conformitate cu OUG 102/1999, art.59”

Raport privind Campania tematica ” Verificarea respectarii standardelor minime de calitate de catre furnizorii de servicii sociale publici si privati”
[/su_spoiler]
[su_spoiler title=”2017″]
Raport tematic judetean privind Campania ”Controlul bazat pe evaluarea riscurilor (constituirea profilului de risc) al beneficiarilor încadrati intr-un grad de handicap (BGH)”

Raport tematic judetean privind Campania ”Controlul bazat pe profilul de risc al beneficiarilor de indemnizatie de crestere si ingrijire copil”

Raport tematic judetean privind Campania ”Verificarea accesului neingradit al persoanelor cu dizabilitati la institutiile publice si private”

Raportul tematic judeţean Campania „Controlul privind respectarea standardelor minime de calitate de către furnizorii privați de servicii sociale în centrele rezidențiale destinate persoanelor vârstnice”

Raport tematic judetean privind Campania ”Controlul pensiilor de invaliditate”

Raport tematic judetean privind Campania ”Controlul bazat pe evaluarea riscurilor (constituirea profilului de risc) al beneficiarilor încadrati intr-un grad de handicap (BGH)”-etapa II
Raport privind Campania tematica ” Verificarea respectarii standardelor minime de calitate de catre furnizorii de servicii sociale publici si privati”

„Raport tematic judetean privind Campaniile „Control bazat pe profilul de risc al beneficiarilor de ajutor social, alocaţie pentru susţinerea familiei, ajutor pentru încălzirea locuinţei (VMG, ASF și AI)” și „Verificarea îndeplinirii de către autoritățile administrației publice locale a măsurilor de simplificare a modalității de solicitare a beneficiilor pentru programele adresate gospodăriilor cu venituri reduse (VMG, ASF și AÎ) şi programelor de politici familiale (ICC și ASC), privind o singură cerere un singur punct de acces”
[/su_spoiler]