PRIMELE PLĂȚI PENTRU BENEFICIARII VENITULUI MINIM DE INCLUZIUNE

PRIMELE PLĂȚI PENTRU BENEFICIARII VENITULUI MINIM DE INCLUZIUNE

În luna februarie 2024, Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Suceava a efectuat primele plăți ale venitului minim de incluziune către un număr de 9.403 beneficiari (familii și persoane singure), înregistrați în luna ianuarie 2024 în baza de date a agenției.

Suma totală plătită de către AJPIS Suceava celor 9.403 de beneficiari de venit minim de incluziune în această lună a fost de 6.682.696 de lei.

Calendarul plăților în luna februarie pentru persoanele care beneficiază de VMI începând cu data de 1 ianuarie 2024(familii și persoane singure) este următorul:

– pe data de  20 februarie s-au alimentat conturile pentru beneficiarii care au optat pentru încasarea VMI pe card;

– în ultima decadă a lunii (între 22 și 29 februarie) se asigură plata prin mandat poștal conform convenției încheiate cu Poșta Română, pentru beneficiarii care au optat pentru încasarea VMI prin mandat poștal.

Venitul Minim de Incluziune (VMI) reprezintă un program unic de asistență socială, creat pentru a ajuta persoanele și familiile vulnerabile să depășească obstacolele financiare pe care le întâmpină și să-și îmbunătățească viața. Acesta este un beneficiu prevăzut în Legea nr. 196/2016 privind venitul minim de incluziune și are două componente: sprijin pentru incluziune, respectiv, sprijin pentru familiile cu copii.

Venitul Minim de Incluziune(VMI) a intrat în vigoare începând cu data de 01 ianuarie 2024 și înlocuiește beneficiile de asistență socială  anterioare, respectiv, venitul minim garantat (VMG) reglementat prin Legea 416/2001 și alocația pentru susținerea familiei (ASF) reglementată de Legea 277/2010. Măsurile adoptate prin această lege fac parte din Programul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), capitolul 13 ”Reforme sociale” jalonul 384, având scopul de a reduce sărăcia în rândul persoanelor vulnerabile, totodată diminuând sarcinile administrative pentru administrația locală și beneficiari.

 

Mai multe informații privind Venitul Minim de Incluziune pot fi obținute accesând linkul:
https://suceava.mmanpis.ro/venitul-minim-de-incluziune-vmi/